"August, 44. Culegere de studii", Bucureşti 1971 : [recenzja]

Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, Tom 9 (1973) s. 231
Zbigniew Ziętek

 

do góry