"Nekrolog opactwa św. Wincentego we Wrocławiu", wyd. przygot. Karol Maleczyński, tekst przejrzeli, wstęp i komentarze uzup. Brygida Kürbis i Ryszard Walczak, "Pomniki Dziejowe Polski - Monumenta Poloniae Historica" ser. II, t. IX cz. 1, Warszawa 1971 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 19 (1974) s. 221-225
Kazimierz Jasiński , Karol Maleczyński (aut. dzieła rec.), Brygida Kürbisówna (aut. dzieła rec.), Ryszard Walczak (aut. dzieła rec.)

 

do góry