Ekspansja portugalska w Afryce a ekonomika Europy na przełomie XV i XVI wieku

Przegląd Historyczny, Tom 59, Numer 2 (1968) s. 227-244
Marian Małowist

 

do góry