"Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI–XVIII wieku", red. Irena Sarnowska-Giefing, Poznań 2011 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 56 (2012) s. 218-221
Robert Mrózek , Irena Sarnowska-Giefing (aut. dzieła rec.)

 

do góry