Zagadnienie kryzysu feudalizmu w XIV i XV w. w świetle najnowszych badań

Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego, Tom 60, Numer 1 (1953)
Marian Małowist

 

do góry