III Naukowe Seminarium Biblistów Polskich

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 14 (1961) s. 310-311
Anzelm Szteinke

 

do góry