Przemówienie Papieża Jana XXIII do biskupów polskich (12 X 1962).

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 16 (1962) s. 295-297

 

do góry