Dwadzieścia lat kompleksowych badań historycznych nad okręgami przemysłowymi w Czechosłowacji

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 42, Numer 1 (1987) s. 1-16
Lumír Doknupil, Ludmila Nesládková

 

do góry