Sztuka pisania w województwie krakowskim w XVII i XVIII wieku

Przegląd Historyczny, Tom 75, Numer 1 (1984) s. 39-82
Wacław Urban

 

do góry