"Die elb- und ostseeslavischen Ortsnamen", Teil I, II, R. Trautmann, Berlin 1948, 1949; "Die slacischen Ortsnamen Mecklenburgs und Holsteins", R. Trautmann, Berlin 1950 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 1, Numer 1 (1955) s. 143-166
Tadeusz Milewski , R. Trautmann (aut. dzieła rec.)

 

do góry