"Izuczenie geograficzeskich nazwanij", Moskwa 1966 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 14, Numer 1-2 (1969) s. 217-219
Władysław Lubaś

 

do góry