"Bełaruskaja antrapanimija (Ułasnyja imëny, imëny-mjanuszki, imëny na baćku, prozwiszczy)", M. W. Biryła, Mińsk 1966 : [recenzja]

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 14, Numer 1-2 (1969) s. 235-237
Mieczysław Karaś , M. W. Biryła (aut. dzieła rec.)

 

do góry