V. Šmilauer, Příručka slovanské toponomastiky (1963-1964)

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 11, Numer 1-2 (1966) s. 32-33
Ernst Eichler

 

do góry