Toponomastyka Francji a dzieło Augusta Vincenta, La toponymie de la France

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 4, Numer 2 (1958) s. 429-451
Zygmunt Czerny

 

do góry