"Graecia", "Layinum", "Campania"' "Ruthenia" i inne starozytne pojęcia geograficzne w łacińskich źródłach średniowiecznych

Meander : miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego, Tom 42, Numer 9-10 (1987)
Kazimierz Liman

 

do góry