Profesor Zdzisław Rajewski (1907-1974).

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 22, Numer 4 (1974) s. 765-766

 

do góry