"Ważniejsze lądowe szlaki handlowo-komunikacyjne Warmii i Mazur w XVI-XVIII wieku", Władysław Szulist, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", nr 3, 1972 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 22, Numer 1 (1974) s. 150
Z. Brocki , Władysław Szulist (aut. dzieła rec.)

 

do góry