Litewskie projekty konstytucyjne z lat 1811-1812 i ich wpływ na Konstytucje Królestwa Polskiego

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 24, Numer 1 (1972) s. 93-136
Hubert Izdebski

 

do góry