II Międzynarodowa slawistyczna konferencja onomastyczna w Berlinie, 17-20 X 1961

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 8, Numer 1-2 (1963) s. 401-407
Mieczysław Karaś

 

do góry