Nazwy miejscowości typu Tuszkowy, Ciecholewy na Pomorzu

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 8, Numer 1-2 (1963) s. 410-411, 69-86
Ewa Kamińska-Rzetelska

 

do góry