Ziemiaństwo połowy XIX w. wobec procesów modernizacji : idee kręgu Andrzeja Zamoyskiego

Przegląd Historyczny, Tom 78, Numer 4 (1987) s. 655-679
Tomasz Kizwalter

 

do góry