Czas Kościoła i czas polityka w kulturze nowożytnej Europy

Przegląd Historyczny, Tom 86, Numer 2 (1995) s. 147-166, 264
Janusz Andrzej Drob

 

do góry