"Od ugody hadziackiej do Cudnowa — Kozaczyzna między Rzecząpospolitą a Moskwą w latach 1658–1660", Piotr Kroll, Warszawa 2008 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 100, Numer 4 (2009) s. 844-848
Katarzyna Losson , Piotr Kroll (aut. dzieła rec.)

 

do góry