"Stanowisko Kościoła polskiego wobec osadników niemieckich w średniowieczu", Piotr Kałwa, Lublin 1947 : [recenzja]

Nasza Przeszłość : studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, Tom 4 (1948) s. 355-356
Władysław Stawinoga , Piotr Kałwa (aut. dzieła rec.)

 

do góry