Źródła do dziejów papierni w Bolimowie 1776-1788

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 11, Numer 1 (1963) s. 59-64
Jadwiga Siniarska-Czaplicka

 

do góry