"Atlas Historyczny Polski, Śląsk w końcu XVIII wieku, t. 1, cz. 1-2", pod red. Juliana Janczaka i Tadeusza Ładogórskiego, Wrocław 1976 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 70, Numer 3 (1979) s. 596-597
Marek Wrede , julian Janczak (aut. dzieła rec.), Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.)

 

do góry