Wilanów za Augusta Mocnego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 32, Numer 3/4 (1970) s. 367-368
Wojciech Fijałkowski

 

do góry