"Ze studiów nad dokumentami i kancelarią Bolesława Wstydliwego", Kazimierz Bobowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia IX" Nr 36 (1965) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 12 (1967) s. 238-239
Brygida Kürbisówna , Kazimierz Bobowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry