Męczeństwo św. Stanisława w relacji Wincentego Kadłubka : próba interpretacji symbolicznej

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 20 (1976) s. 76-84
Alicja Karłowska-Kamzowa

 

do góry