"Pozory świata wielkiego bardzo powabne" : (na marginesie książki Elżbiety Koweckiej, W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., Warszawa 1984)

Przegląd Historyczny, Tom 76, Numer 4 (1985) s. 819-835
Irena Rychlikowa , Elżbieta Kowecka (aut. dzieła rec.)

 

do góry