Księgi polskiej kancelarii koronnej i książęcej szczecińskiej w bibliotekach Lüneburga, Hanoweru i Giessen z biblioteki Oxenstiernów

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 40 (2002) s. 95-105
Jarosław Wenta

 

do góry