Uwagi o treści pojęcia "muzyka polska"

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 16, Numer 3 (62) (1971) s. 23-26
Mirosław Perz

 

do góry