"Orężny Czyn Poznańskieh Wiosny Ludów", Zdzisław Grot, Poznań 1948 ; "Wiosna Ludu Wielkopolskiego", Stanisław Strugarek, Poznań 1948 ; "Rok 1848 w Wielkopolsce", Władysław Bortnowski, Łódź 1948 : [recenzja]

Sobótka : organ Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, Tom 3, Numer 1 (1948) s. 256-258
Janina Ender , Zdzisław Grot (aut. dzieła rec.), Stanisław Strugarek (aut. dzieła rec.), Władysław Bortnowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry