Nowe przekazy ikonograficzne do kaplicy Potockich (d. Padniewskich) w katedrze na Wawelu

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 32, Numer 2 (1970) s. 199-201
Andrzej Rottermund

 

do góry