"Woprosy istorii sielskogo choziajstwa, krestianstwa i rewolucionnogo dwiżenija w Rossii. Sbornik statiej k 75-letiju akadiemika Nikołaja Michajłowicza Drużinina", Moskwa 1961 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 10, Numer 3-4 (1962) s. 690-692
Krzysztof Groniowski

 

do góry