"Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka", pod red. Jana Halberdy, Anny Karabowicz, Kazimierza Korusa, Kraków 2006 : [recenzja]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 59, Numer 1 (2007) s. 363-367
Maksymilian Stanulewicz

 

do góry