"Śląsk i Czechy a kultura Wielkomorawska", red. Krzysztof Wachowski, Wrocław 1997 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 38 (2000) s. 157
Marek Derwich , Krzysztof Wachowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry