[W tomie XL "Studiów Źródłoznawczych" ukazały się dwa artykuły recenzyjno-uzupełniające...]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 41 (2003) s. 197
Stanisław Kuraś, Irena Sułkowska-Kuraś

 

do góry