"Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku", red. Mieczysław Pater, Katowice 1996 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 37 (2000) s. 214-216
Krzysztof Rafał Prokop , Mieczysław Pater (aut. dzieła rec.)

 

do góry