"Musica Scepusii Veteris. Stará hudba na Spiši. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie na počesť 350. výročia úmrtia spišskopodhradského evanjelického organistu a skladateľa Jána Šimráka", Bratislava 2008, Ústav hudobnej vedy SAV v Bratislave, Prešovský hudobný spolok «Súzvuk» v Prešve, ss. 144, ISBN 978-80-89188-19-2 : [recenzja].

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 56, Numer 2 (221) (2011) s. 103

 

do góry