"Atlas historyczny Polski. Mapy XVIII wieku, t. 1-2, cz. 1 i 2 pod red. Juliana Janczaka i Tadeusza Ładogórskiego, oprac. Julian Janczak [et al.] ; t. 2 oprac. Krystyna Binek [et al.], Wrocław [etc.] 1976-1984 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 77, Numer 3 (1986) s. 580-585
Stanisław Litak , Julian Janczak (aut. dzieła rec.), Tadeusz Ładogórski (aut. dzieła rec.), Krystyna Binek (aut. dzieła rec.)

 

do góry