Studia nad ziemiaństwem Galicji : rzecz o marnotrawstwie badawczego trudu

Przegląd Historyczny, Tom 77, Numer 3 (1986) s. 535-557
Irena Rychlikowa

 

do góry