O burżuazyjnej historiografii niemieckiej w okresie Republiki Weimarskiej (1918-1933)

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], Tom 11, Numer 3 (1979) s. 177-185
Hans Schleier , Anna Bender (tł.)

 

do góry