„Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji”, Halina Manikowska, Warszawa 1993 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 84, Numer 3 (1993) s. 405-408
Juliusz Bardach , Halina Manikowska (aut. dzieła rec.)

 

do góry