"Ełcki samorząd miejski w latach 1990-2010", M. Radziłowicz, (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Wojciecha Guzewicza, prof. UWM)" : [recenzja]

Studia Ełckie, Tom 15, Numer 2 (2013) s. 257-263
Stanisław Strękowski , Marcin Radziłowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry