XVIII Międzynarodowy Kongres Genealogii i Heraldyki (Innsbruck 5-9 IX 1988)

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 32-33 (1990) s. 270-271
Leszek Pudłowski

 

do góry