"Pokus o interpretáciu úlohy kňažnej Adelajdy v Uhorsko-pol'skej kronike", Martin Homza, "Historický Časopis" 47, 1999, s. 357-382 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze / Commentationes, Tom 38 (2000) s. 125-127
Ryszard Grzesik , Martin Homza (aut. dzieła rec.)

 

do góry