"Zimna wojna" - dyskusja redakcyjna z udziałem profesorów Włodzimierza Borodzeja, Czesława Madajczyka, Lubomira Zyblikiewicza.

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], Tom 29, Numer 2 (1997) s. 115-124
Lubomir W. Zyblikiewicz, Czesław Madajczyk, Włodzimierz Borodziej

 

do góry