O dziecięcym filozofie Słowackiego

Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza, Tom 14-15 (1979-1980) s. 111-121
Leszek Libera

 

do góry