"Miasta polskie. Dokumentacja archiwalna", red. T. Walichnowski, Warszawa-Łódź 1981 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 74, Numer 2 (1983) s. 375-378
Ryszard Szczygieł , T. Walichnowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry